• Καταδυτικές Υπηρεσίες
  Η International Divers είναι μία εταιρεία καταδύσεων που εξειδικεύεται σε κάθε τύπου λιμενικές, παράκτιες και υπεράκτιες καταδυτικές υπηρεσίες σε πλοία, καθώς και σε άλλες εγκαταστάσεις και κατασκευές.
 • Υποβρύχιες υπηρεσίες 24×7
  Υποβρύχιες υπηρεσίες καταδυτικές υπηρεσίες σε πλοία, καθώς και σε άλλες εγκαταστάσεις και κατασκευές πάντα στο χρονοδιάγραμμα.
 • Υπηρεσίες με πιστοποίηση
  Με πιστοποίηση αποτελεσματικές λύσεις για κάθε τύπου πλωτές, παράκτιες κατασκευές αλλά και αντιμετώπισης έργων που χρήζουν άμεσης προτεραιότητας.
 • Επαγγελματίες δύτες
  Διαθέτουμε τις δεξιότητες και ικανότητες για την παροχή ασφαλούς και ποιοτικής παροχής υπηρεσιών για όλες τις υποβρύχιες εργασίες σας.
 • Εργασίες στο ναυπηγείο Νεώριο Σύρου

Λόγοι για να μας εμπιστευθείτε

Η International Divers είναι μία ευρέως αναγνωρισμένη εταιρεία καταδύσεων που εξειδικεύεται σε κάθε τύπου λιμενικές, παράκτιες και υπεράκτιες καταδυτικές υπηρεσίες σε πλοία, καθώς και σε άλλες εγκαταστάσεις και κατασκευές.

Μερικοί λόγοι να μας εμπιστευθείτε

 1. Υψηλής ποιότητας εξοπλισμό

  Διαθέτουμε τον πλέον πρόσφατο και υψηλής ποιότητας εξοπλισμό για την υποστήριξη κάθε είδους υποβρύχιας εργασίας.

 2. Εμπειρία

  Η καταδυτική ομάδα που απαρτίζει την εταιρεία μας ενημερώνεται και καταρτίζεται διαρκώς ως προς τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των καταδύσεων και της τεχνολογίας, προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει τις πλέον ολοκληρωμένες υπηρεσίες και λύσεις προς τους πελάτες μας.  

 3. Υπηρεσίες με πιστοποίηση

  Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας, η εταιρεία μας μπορεί να τις αναλαβει παρέχοντας με πιστοποίηση τις πλέον αποτελεσματικές λύσεις για κάθε τύπου πλωτές, παράκτιες κατασκευές αλλά και αντιμετώπισης έργων που χρήζουν άμεσης προτεραιότητας.

 4. Διαθεσιμότητα 24×7

  Η εταιρία μας είναι διαθέσιμη 24 ώρες το εικοσιτετράωρο για να σας προσφέρουμε τις πλέον αποτελεσματικές λύσεις.